simple site maker

HAKKIMIZDA

ACY GRUP - DENETİM

Bağımsız Denetim

Günümüzde yatırımcılar finansal verilerin güvenirliliğinin sağlanmasına çok daha fazla ihtiyaç duymaktalar. Bir şirketin mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması, yatırımcıların birinci önceliğidir. SPK, BDDK, EPDK yetkileri dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetlerini ACY Danışmanlık, yeterliliğe sahip ve konusunda yetkin çözüm ortağı ile birlikte organize edebilmektedir.

Revizyon Hizmetleri

Revizyon hizmetleri kapsamında şirketlerin mali işlemlerinin, defter ve belgelerinin ticaret ve vergi hukukuna uygunluğu gözden geçirilmekte ve eksikliklerin giderilmesi için resmi defter ve kayıtların kontrolü, tüm sözleşmelerin ve vergi beyannamelerinin, SSK bildirgelerinin kontrolü, satış ve alış faturalarının, gelir ve gider hesaplarının sondaj usulü ile kontrolü, personel bordrolarının kontrolü, müşterilerle, bankalar ve kamu kurumları ile hesap mutabakatlarının yapılması konularında ‘’Revizyon Raporu’’ düzenlenmektedir. ACY Danışmanlık, yeterliliğe sahip ve konusunda yetkin çözüm ortağı ile birlikte organize edebilmektedir.

İç Denetim Hizmetleri

Hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesini, Şirket varlıklarının korunmasını, Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak yapılmasını, Kanuni mevzuata uyulmasını, Mali bilgilerin yönetime raporlanmasını sağlayacak etkinlikte bir ‘’içkontrol sistemi’’ kurulmakta ve tespit edilen problemler çözüm önerileriyle birlikte rapora bağlanmaktadır. Bu çerçevede ACY Danışmanlık, yeterliliğe sahip ve konusunda yetkin çözüm ortağı ile birlikte organize edebilmektedir.İŞ ORTAKLARIMIZ

Adres:

Murat Mh. Gezegen Sk. No:1/11 GOP
06670 Çankaya ANKARA

Telefonlarımız:

Telefon : +90 312 437 88 11
GSM : +90 549 669 61 00
Fax : +90 312 437 88 00

E-mail:

ymete@acygrup.com.tr
info@acygrup.com.tr

© Copyright 2019 ACYGRUP.COM.TR - All Rights Reserved