free portfolio web templates

HAKKIMIZDA

ACY GRUP - PETROL

ACYGRUP, belgeli ve garantili petrol ve petrol ürünleriyle ilgili her tür ihtiyacı kombine ve entegre olarak karşılayacak şekilde organize ederek, deneyimli ve güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte, iş ve işlemleri yürütmek amacıyla;


1-) Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini

kurmak, işletmek ve kiralamak,

2-) Akaryakıt istasyonları kurmak,

3-) Petrokimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

4-) Petrol açma, çıkarma ve nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak,

5-) Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili akaryakıt istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak,

6-) Kara, deniz ve havayolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak,

7-) Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.

8-) Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması,

9-) LPG satış istasyonları açmak, servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

gibi alanlarda faaliyetlerini; güvenli, titiz, sürekli ve kaliteli şekilde yürütme politikası geliştirir.

10-) Akaryakıt, Fuel-Oil yakıt tanklarının güvenli bir şekilde temizlenmesi, bu tür tankların korozyona uğramaması, küf, pas, delinme ve tortunun dışarı akmamasının sağlanması, tank içerisinde bulunan yakıtın menşeini ve özelliğini kaybederek tortulaşmaya sebebiyet vermemesi için tankların solisyonlar/ kimyasallar ile temizlenmesi, tank içindeki temiz yakıtın temiz tanka aktarılması, bu tür tankların kesimi, sökümü ve bertaraf işlerinin yapılması, temizlik sonucu tanklardan çıkan tortu, çamur ve partiküllerin değerlendirilmesi, değer kazandırma işlemlerinin yapılması,İŞ ORTAKLARIMIZ

Adres:

Murat Mh. Gezegen Sk. No:1/11 GOP
06670 Çankaya ANKARA

Telefonlarımız:

Telefon : +90 312 437 88 11
GSM : +90 549 669 61 00
Fax : +90 312 437 88 00

E-mail:

ymete@acygrup.com.tr
info@acygrup.com.tr

© Copyright 2019 ACYGRUP.COM.TR - All Rights Reserved