best free html templates

HAKKIMIZDA

VERGİ PLANLAMASI

Vergi

Ödenecek Vergilerin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesi, resmi defter ve belgeler ile ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi, Vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü, Denetim sürecinde saptanan hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi, Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluğunun kontrolü ve tasdik edilmesi, tam tasdik raporunun düzenlenmesi, Ara dönem mali tablolarının denetimi sonucunda yönetime rapor sunulması. Sermayenin Ödendiğinin Tespit Edilmesi, Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farklarının Mevcut Olduğunun Tespiti ve Sermayeye İlave Edilmesinin Onaylanması, KDV İadesi ve Mahsubu İşlemleri, Kurumlar Vergisi`nden İstisna Edilmiş Kazançlara İlişkin Tasdik işlemleri, Banka Kredisi ve Teminat Mektuplarının Alımı İçin Bankalara Verilecek Olan Hesap Özeti Belgelerinin Tasdik İşlemleri, Yatırım İndirimine İlişkin Tasdik İşlemleri, 3568 Sayılı Yasa ile VUK gereğince tasdiğe tabi işlemlerdir. Tasdik hizmeti; olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra, hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak vermektedir. ACY Danışmanlık, yeterliliğe sahip ve konusunda yetkin çözüm ortağı ile birlikte organize edebilmektedir.

Vergi Planlaması

İşletmelerin en az vergiyi ödeyecek şekilde vergiden kaçınma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Ödenmesi gereken vergilerin vergi mevzuatına uygun olarak hesaplanması ve ödenmesi konusunda; işletmelerin hukuki durumları, sektörleri, faaliyet konuları, ortaklık yapıları, sözleşme ilişkileri, finansal yapıları, vb gibi başlıklar incelenerek, ACY Danışmanlık, yeterliliğe sahip ve konusunda yetkin çözüm ortağı ile birlikte organize olunarak, en uygun vergi planlaması yapılabilmekte ve azalan vergi yükü sayesinde işletmeler ekstra finansman olanaklarına kavuşabilmektedir.


FAALİYET BELGELERİMİZ

Adres:

Murat Mh. Gezegen Sk. No:1/11 GOP
06670 Çankaya ANKARA

Telefonlarımız:

Telefon : +90 312 437 88 11
GSM : +90 549 669 61 00
Fax : +90 312 437 88 00

E-mail:

ymete@acygrup.com.tr
info@acygrup.com.tr

© Copyright 2019 UCUZA WEB TASARIM - All Rights Reserved